Workshop og foredrag

12966728_10156865354650602_1760215893_n

Workshop og foredrag for kommuner, bedrifter og interesseorganisasjoner

Vintage Baby er en alternativ læringsarena for en marginalisert målgruppe. Med sikte på å øke sysselsettingen i målgruppen arbeider vi for å heve språk og arbeidslivskompetanse.

For kommuner, bedrifter og interesseorganisasjoner holder vi foredrag og arrangerer workshops på forespørsel. Vi tilpasser dagen utifra deres behov.

For kommuner og interesseorganisasjoner:

  • Inspirasjon og nye perpektiver på integrering av minoritetskvinner
  • Hvordan kan kommuner, NAV og andre interesseorganisasjoner legge til rette for samarbeid med Sosiale entreprenører
  • Hvordan etablere en alternativ læringsarena for minoritetskvinner; fallgruver og muligheter
  • Potensielle gevinster av empowerment og økt sysselsetting

For private virksomheter

Få kjennskap til gevinster for bedriften ved å utvikle sosialt intraprenørskap som en del av virksomhetstrategien

  • Gjennomgang av potensielle fallgruver
  • Matchmaking mellom stiftelser, frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og ordinære virksomheter.
  • Konkrete forslag til hvordan implementere samfunnsansvar tiltak i virksomheten
  • Utarbeide strategi for utvikling av sosialt intraprenørskap i egen virksomhet
  • Strategi for omdømmebygging med utgangspunkt i implementerte tiltak

For mer informasjon: 

www.re-ward.no

Ta kontakt med oss tlf: 96012902 eller e-post: post@vintage-baby.org