Workshop og foredrag for kommuner, bedrifter og interesseorganisasjoner

Vintage Baby er en alternativ læringsarena for en marginalisert målgruppe. Med sikte på å øke sysselsettingen i målgruppen arbeider vi for å heve språk og arbeidslivskompetanse.

For kommuner, bedrifter og interesseorganisasjoner holder vi foredrag og arrangerer workshops på forespørsel. Vi tilpasser dagen utifra deres behov.

For kommuner og interesseorganisasjoner:

  • Inspirasjon og nye perpektiver på integrering av minoritetskvinner

  • Hvordan kan kommuner, NAV og andre interesseorganisasjoner legge til rette for samarbeid med Sosiale entreprenører

  • Hvordan etablere en alternativ læringsarena for minoritetskvinner; fallgruver og muligheter

  • Potensielle gevinster av empowerment og økt sysselsetting

For private virksomheter

Få kjennskap til gevinster for bedriften ved å utvikle sosialt intraprenørskap som en del av virksomhetstrategien

  • Gjennomgang av potensielle fallgruver

  • Matchmaking mellom stiftelser, frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og ordinære virksomheter.

  • Konkrete forslag til hvordan implementere samfunnsansvar tiltak i virksomheten

  • Utarbeide strategi for utvikling av sosialt intraprenørskap i egen virksomhet

  • Strategi for omdømmebygging med utgangspunkt i implementerte tiltak

For mer informasjon: 

Ta kontakt med oss tlf: 96012902 eller e-post: post@vintage-baby.org