Vårt program for empowerment og mestring

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” inline_fonts=”ABeeZee”]

Vårt program for empowerment og mestring eien til arbeid

Vårt program for empowerment og mestring skal føre til at vi når målsetningen i den sosiale bunnlinjen av virksomheten.

Dette er:

Å være et virkemiddel for kompetanseheving og empowerment. Vi vil bidra til høyere sysselsetting blant innvandrerkvinner og bidra til å stimulere språkutvikling; muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter.

Muligheten for god integrering mener vi styrkes og forutsettes av muligheter til å tilegne seg kompetanse og kulturforståelse hos den skal integreres. I kombinasjon med relevant arbeidspraksis og erfaring skal kompetanseheving gi deltakerne i våre tilbud og aktiviteter bedre muligheter for å integreres i det norske arbeidslivet. Derfor har vi utviklet et utdanningsopplegg deltakerne i gjennomfører parallelt med arbeidstreningen. Vi vil i gjennomføringen og i utarbeidelsen av vårt tilbud alltid ta utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende rammebetingelser fra sentrale myndigheter, individuelle forutsetninger hos deltakerne og den faglige veiledning gjennom samarbeid med NAV.

Deltakerne vil gjennomføre et målrettet arbeidstreningsprogram. Etter fullført program vil de motta et kursbevis. Formålet med et slikt kursbevis er å vise tydelig hvilke ferdigheter personen har ervervet gjennom arbeidstreningsprogrammet. Vi vil også stille som referanser for fremtidige arbeidsgivere. Dersom det er ønskelig. Sentrale tema for arbeidstreningsprogrammet vil være:

TEMA INNHOLD OG OMFANG
DRIFTSRUTINER PÅ ARBEIDSPLASSEN Kasseoppgjør Vedlikehold og renhold
Produktinformasjon, varetelling og innkjøp
Markedsføring
SALG  OG SALGSTEKNIKK

Kundebehov og behovsavdekking Salgsteknikk
Kundeservice
Kultursensitiv tilnærming til salg; hva forventer kunde rog samarbeidspartnere av deg.

ARBEIDSMILJØLOVEN –

RETTIGHETER OG PLIKTER SOM ARBEIDSTAKER

Enkel innføring i norsk arbeidsmiljølov
Medarbeidersamtale
Organisering i arbeidslivet – ivareta dine rettigheter
INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

Informasjon om etablerertilbud for deg som ønsker å starte egen virksomhet.

 

NORSK ARBEIDSLIVSKULTUR Norsk arbeidslivskultur og historie
Roller og rollekonflikter i arbeidslivet; deg kolleger, kunder og arbeidsgiver.
SPRÅK OG SPRÅKUTVIKLING FOR  BRUK I ARBEIDSLIVET.

Bruk av norsk språk i aktiviteter, som arbeidsspråk og praksissituasjoner.
Bevisstgjøring rundt egen språkutvikling.

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Gjenbruk Miljøledelse
Den tredelte bunnlinje

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Internkontroll
HMS-system 
JOBBSØKING Samarbeidsprosjekt med Markedsteamet hos NAV for videre jobbsøking
Kanaler for annonsering av ledige stillinger

 

Nettverksbygging

KULTURFORSTÅELSE

Kulturoversettelse og kontekst Individualisme-kollektivisme Identitet og nasjonalisme

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]