Våre samarbeidspartnere
Vintage Baby sosiale entreprenører har gitt tidligere arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn nye muligheter siden 2014. Vi når nye mål takket være våre mange samarbeidspartnere.

Vil du samarbeide med oss, ta kontakt med oss på post@vintage-baby.org

Fra 2014

Våre samarbeidspartnere

Skagerak International School

Vintage Baby driver kantinen ved den internasjonale skolen i Sandefjord.

Vi takker ledelse, ansatte og elever som lar oss bygge arbeidsplasser for vår målgruppe ved skolen.

Innovasjon Norge

Vintage Baby mottok i 2015 etablerertilskudd fra innovasjon Norge. Tilskuddet tildeles virksomheter som representerer noe vesentlig nytt i sitt marked.

Start i Vestfold

START er et etablerernettverk i Vestfold, som skal bistå nyetablerere og de som har tanker om å starte egen bedrift. START-nettverket består av representanter fra kommuner og næringsliv.

Thor Heyerdal Institute

Vintage Baby leverer festmat til arrangementer ved instituttet. I tillegg bidrar ressurpersoner ved instituttet med sin kompetanse for at vårt initiativ til sosialt entreprenørskap skal kunne utvikle seg på best mulig måte videre. Begrunnelsen for å inngå samarbeidet er at instituttets formål er å videreutvikle Thor Heyerdahls kulturarv innenfor internasjonal dialog, beskyttelse av det globale miljøet samt tverrfaglig forskning.

Women Business Network Sandefjord

Vintage Baby samarbeider med  det lokale nettverket for kvinner i
næringslivet. Et viktig virkemiddel og en viktig møteplass for kvinner
i arbeidslivet.      

Nettverksbanken

Vintage Baby er med i Nettverksbanken. Et tilbud til gründere i regi av Vestfold fylkeskommune.

Sandefjord Kommune

Administrasjon og lokalepolitikere i Sandefjord er viktige samarbeidspartnere for vårt prosjekt. Kommunen tilgodeså vårt prosjekt med 250 000 kroner på kommunebudsjettet for 2016.   Vi håper at andre kommuner også følger dette eksemeplet å tørr å satse på sosiale entreprenører.

Arbeids og velferdsdirektoratet

Vintage Baby mottok høsten 2014 tilskudd fra direktoratet.  Da vi mottok et utviklingstilskudd for sosiale entreprenører. VB mottok også driftsmidler i perioden 2015 til 2018. Over denne ordningen kan det gis tilskudd til virksomheter som bidrar med nye løsninger i arbeidet med å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon, herunder nye løsninger i arbeidet med å gi alle muligheter til å komme i arbeid og å bedre levekårene for de vanskeligst stilte. Du kan lese mer om tilskuddsordningen her.

Vridet.no

Vi bruker strategi og teknologi fra Vridet.no for å skape et brand med tiltrekkende personlighet på nett.