Våre samarbeidspartnere

Vintage Baby sosiale entreprenører har gitt tidligere arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn nye muligheter siden 2014. Vi når nye mål takket være våre mange samarbeidspartnere. 

Vil du samarbeide med oss, ta kontakt med oss på post@vintage-baby.org

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Skagerak International School

Vintage Baby driver kantinen ved den internasjonale skolen i Sandefjord. Vi leverer også renholdstjenseter til skolen.

Vi takker ledelse, ansatte og elever som lar oss bygge arbeidsplasser for vår målgruppe ved skolen.

Innovasjon Norge

Vintage Baby mottok i 2015 etablerertilskudd fra innovasjon Norge. Tilskuddet tildeles virksomheter som representerer noe vesentlig nytt i sitt marked.

Start i Vestfold

START er et etablerernettverk i Vestfold, som skal bistå nyetablerere og de som har tanker om å starte egen bedrift. START-nettverket består av representanter fra kommuner og næringsliv.

ERASMUS+

Vintage Baby fikk i 2018 støtte til det to-årige E-women prosjektet av ERASMUS+. E-women er et internasjonalt prosjekt koordinert av VB i samarbeid med partnere i Spania, Tyrkia og Sverige. Målet er å lage lengre interaksjonkjeder i integreringsarbeid og bedre kvinners stilling i et migrasjonperspektiv.

Women Business Network Sandefjord

Vintage Baby samarbeider med  det lokale nettverket for kvinner i
næringslivet. Et viktig virkemiddel og en viktig møteplass for kvinner
i arbeidslivet.      

Stella Polaris

Vestfolds kjære friteamter Stella Polaris er en av flere bedrifter i vårt lokale nærings og samfunnsliv som tar samfunnansvar og bruker Vintage Baby som samabriedspartner til sine arrangementer.

Sandefjord Kommune

Administrasjon og lokalepolitikere i Sandefjord er viktige samarbeidspartnere for vårt prosjekt. Kommunen tilgodeså vårt prosjekt med 250 000 kroner på kommunebudsjettet for 2016.   Vi håper at andre kommuner også følger dette eksemeplet å tørr å satse på sosiale entreprenører.

Vi leverer kantinetjeneste til Sandefjordsfirmaet Adstate AS. Takk for at dere inkluderer sosial bærekraft i leverandørlinjen.

Arbeids og velferdsdirektoratet

Vintage Baby mottok høsten 2014 tilskudd fra direktoratet.  Da vi mottok et utviklingstilskudd for sosiale entreprenører. VB mottok også driftsmidler i perioden 2015 til 2018. Over denne ordningen kan det gis tilskudd til virksomheter som bidrar med nye løsninger i arbeidet med å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon, herunder nye løsninger i arbeidet med å gi alle muligheter til å komme i arbeid og å bedre levekårene for de vanskeligst stilte. Du kan lese mer om tilskuddsordningen her.

Vintage Baby har gjennom 2018 levert kantinetjenester til Connections reisebyrå. Takk for tillitten!

Vri det

Vi bruker strategi og teknolog. fra vridet