INTEGRERINGSARBEID

Håndbok på integreringsfeltet

Vintage Baby sosiale entreprenører har sammen med Sandefjord kommune utviklet en håndbok for samarbeid mellom sosiale entreprenører og kommuner på integrerings feltet. Link til håndboken finner du her.

Globale gründere

I 2020 og 2021 har Start i Vestfold, NAV og Vintage baby sosiale entreprenører samarbeidet om å utvikle nye verktøy for at flere innvandrere skal lykkes med å starte egen bedrift.

Funnene vi har gjort og metodene vi har utviklet finner du i denne håndboken.

KIME sosiale entreprenører

Vintage Baby sosiale entreprenører har siden 2017 bidratt med fagutvikling og undervisningsmoduler hos KIME sosiale entreprenører på Borgen i Asker.

Aljana -jobbskaping for innvandrerkvinner

På Bøndenes hus i Nordre Follo finner du Aljana. Der driver innvandrerkvinner foodtruck, selskapslokaler og catering, samtidig som de lærer norsk og grunnleggende arbeidslivkunnskap.

ERASMUS +
E-women

Vintage Baby sosiale entreprenører mottok i desember 2018 tilskudd fra Barne og familiedirektoratet. I perioden februar 2019 til februar 2021 er VB prosjekteier i det strategiske partnerskapet E-women innunder ERASMUS+ ordningen.

Formålet med prosjektet er er å utvikle nye verktøy for å bedre arbeidsintegreringen av unge kvinner som migrerer til Europa. Gjennom å skape lengre interaksjonskjeder i integreringsarbeid. På denne siden kan du følge prosjektarbeidet.

I perioden samarbeider vi med partnere i Sverige, Spania og Tyrkia for å nå prosjektmålene.

Pre-research report E-women

The pre research report has been produced as a part of E-women. A Key action 2 project funded by ERASMUS+. The overall project goal of E-women is to develop new methods for integration of young women with immigrant background into the labor market». This pre-research report has been produced as documentation in the process of making a guide for the target group; professionals and voluntaries working to improve integration of young female migrants in the labor market, being the beneficiaries of the project. It is ment for professionals, students and voluntares working within the migration field. 

It contains information about the project fundament, and connects the importance of integration of female migrants  to the SDG.

It also contains a situation description from the 4 partner countries; Norway, Sweden, Turkey and Spain; based on information from relevant stakeholders and interviews made with targetgroup and beneficiaries. 

 

Smitteverns agentene Mamas

Under korona pandemien har innvandrerbefolkningen vært særlig utsatt. For å bidra til at vi har en informert innvandrerbefolkning i Sandefjord og at flest mulig får informasjon om tiltakene som er nødvendige for at vi alle skal være trygge. Så har vi på Cafe Vintage samarbeidet med Sandefjord kommune og Integrerings og mangfolds direktoratet om informasjonsarbeid. Våre Smitteverns Mamas jobber forebyggende i de eritreiske, somaliske og arabisk talende miljøene i kommunen vår. Slik at alle kan få nødvendig informasjon på sitt morsmål. De ringer med informasjon fra helsemyndigheter, har kontaktpunkter i sosiale medier og planlegger også en postkasseaksjon.

%d bloggers like this: