Vår miljøprofil

Tall fra SSB i 2012, viser hvordan vi i Norge kaster over 4000 tonn tekstiler. private husholdninger står fortsatt for en stor andel av avfallet.

Tall fra SSB i 2012, viser hvordan vi i Norge kaster over 4000 tonn tekstiler. private husholdninger står fortsatt for en stor andel av avfallet.

Å stimulere til økt gjenbruk er et nasjonalt klimamål. Ved å stimulere til mer gjenbruk og gjenvinning, reduserer vi mengden avfall som går til sluttbehandling, samtidig som vi utnytter ressursene i avfallet bedre. I 2011 var tekstilavfall fra husholdninger rundt 48000 tonn, eller cirka. 42 prosent av tekstilavfallet i Norge. Dette tilsvarer 10 kg per innbygger. Utviklingen fortsetter. I tabellen til høyre kan du se hvordan vi i Norge kastet over 40000 tonn tekstiler i 2012. private husholdninger står fortsatt for en stor andel av avfallet.

Vi i Vintage baby mener et bærekraftig miljø er et fellesgode og et felles ansvar. Derfor har vi utviklet en forretningsmodell som tar bærekraftig miljø på alvor.  Vi ønsker å stimulere til økt gjenbruk av barneklær, leker og utstyr i Sandefjord.  Det vil vi gjøre gjennom salg av brukte barneklær, leker og utsyr til barn i aldersgruppen 0-2 år.

Internt miljøregnskap
I tillegg til at vi i Vintage baby iverksetter en rekke tiltak for å redusere deponering av tekstiler og stimulere gjenbruk mot eksterne aktører og kunder, vil vi også arbeide kontinuerlig internt i virksomheten. Vi vil kartlegge og identifisere de mest kritiske miljøpåvirkningene av egen drift, og jobbe systematisk for å redusere belastningen på det ytre miljø.

Vintage baby vil utgi et årlig miljøregnskap. Vi etterstreber gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i vår virksomhet. Miljøregnskapet vil derfor være tilgjengelig på våre nettsider og for alle våre samarbeidspartnere.

last ned (4)

Her kan du lese om hva som skjer med tekstilavfall i Norge.

Fra vugge til grav
Klær, leker og utstyr som mottas og ikke egner seg for gjensalg vil doneres til asylmottak, UFF eller til bruk i materialgjenvinning. Tekstiler som ikke selges eller doneres til UFF og Fossnes asylmottak vil sys om til gulpekluter, smekker og andre plagg for salg i butikken. Vår målsetning er at våre varer skal ha en lavere miljøkostnad en våre konkurrenter. Vårt mål er at alle varer som tas inn i butikken gjenbrukes eller materialgjenvinnes. Vi tilstreber å ha en nulltoleranse for deponering av klær. Slik vil vi bidra til å redusere tekstilavfallet i Sandefjord.

Vi vil som sagt følge våre produkter og vår virksomhet etter fra vugge til grav prinsippet.  Det betyr at vi vil følge og vurdere miljøkostnadene våre fra varene leveres til oss, produksjon og innsatsfaktorer, produkter og avfall, samt miljøkostnadene ved bruk og avhenting.

Vi vil prioritere å velge de mest miljøvennlige løsningene tilgjengelig. Dette vil være viktigere en økonomisk gevinst.

Les mer om dette hos miljøstatus Norge.

%d bloggers like this: