DSC_8023_BW (1)Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer.  Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter. Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor tradisjonelle offentlige løsninger (regjeringen.no)

Vintage Baby er sosiale entreprenører. Vår virksomhet er  innrettet med formålet om å finne nye måter å integrere arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet. Vi gir både arbeidstrening og sysselsetter kvinner fra vår målgruppe.

%d bloggers like this: