RENHOLDER OG KANTINEVERT

Cafe Vintage er sosiale entreprenører som jobber for at flere kvinner med innvandrerbakgrunn skal komme ut i arbeidslivet.

Vil dere være døråpnere?

Vi tilbyr løsninger for spiseromsbevertning, kantinedrift og renhold til bedriftsmarkedet.

Løsningen tilpasses den enkelte bedrift. Ta kontakt på post@vintage-baby.org for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Vintage Baby sysselsetter arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn. Vi ser at flere bedrifter i Sandefjord har valgt å benytte seg av renholds og kantinevert tjenestene våre. Det er en god mulighet for å sørge for et godt velferdstilbud til de ansatte samtidig som dere er med å ta samfunnsansvar.

Vi er godkjent renholdsvirksomhet i arbeidstilsynets registreringsordning for renholdsvirksomheter.

Alle våre kantineverter og renholdere er ansatte på ordinære vilkår. Det betyr at når du kjøper disse tjenestene er din virksomhet med å være døråpner til arbeidslivet, sørge for at familier kommer ut av fattigdom og at vi har en mer samfunnsøkonomisk integrering.

Priser:

Kantinevert 250 kr. per time eks. mva.

Renhold 300 kr. per time eks. mva.

%d bloggers like this: