Om oss

Hvem er vi?

VB er sosiale entreprenører. Sosialt entreprenørskap er en form for entreprenørskap som handler om å bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold. Det legges gjerne til grunn av motivasjonen for slik virksomhet i hovedsak ikke er profittdrevet.

Vi ønsker å gå foran å vise at sosialt ansvar er lønnsomt og konkurransedyktig. Derfor har vi utarbeidet en forretningsmodell med utgangspunkt i en tredelt bunnlinje.

VÅRE MÅL

Å være et virkemiddel for kompetanseheving og empowerment.
Vi vil bidra til høyere sysselsetting blant byens innvandrerkvinner og bidra til å stimulere språkutvikling. Alle som har arbeidspraksis hos oss skal ut i annen jobb etter at de er ferdige hos oss.

Å skape økonomisk bærekraft gjennom å ta sosialt ansvar og stimulere en bærekraftig utvikling i vårt nærmiljø.

Forretningsmodellen skal stimulere til å åpne flere lignende konsepter i andre norske byer og tettsteder.

Vintage Baby sosiale entreprenører

Vår inkluderingsfortelling

Vintage baby har siden 2014 gitt kvinner nye muligheter i arbeidslivet. Takket være våre fantastiske medarbeidere og praktikanter, som aldri gir opp. Våre dedikerte samarbeidspartnere, som tørr å satse på oss. Sist men ikke minst våre kunder, som viser at de bryr seg!
2014

En inkluderingside ble født

 

2015

Cafe Vintage åpnet dørene

Vi åpnet dørene til byens viktigste cafe 31. oktober 2015.
2016

Skagerak Int. school

Inngikk vi samarbeid med Skagerak International school, som i dag kjøper både renholds og kantinetjenester av VB. Tusen takk for tilliten!

I 2016 var Cafe Vintage også primus motor for aktiviteter for beborer ved Sandefjord mottak.  Elever og lærerer ved skolen la ned mange dugnadstimer for å bidra til gode opplevelser for beboerne på mottaket.

2017

Ble vi kjent med både kunstnerne i Art for all og Gjøglerteateret Stella Polaris

Vi er en inkluderingsarena. Vi er best når vi jobber sammen med andre. I 2017 var vi samarbeidspartnere i VOICES Erasmus+ prosjekt. Vi deltok også i hele juli i Art for all. Et internajsonalt kunst prosjekt dratt i gang av ildsjelen Anne Strømøy, med temaet mangfold og toleranse.

2018

Vår første kantinevert

I samarbeid med Sandefjords firmaene Connections AS og Adstate AS utvidet vi vårt tjenestetilbud til også å inkludere kantinevert. Et godt velferdstilbud for de ansatte hos samarbeidsbedriftene  som får varm lunsj på jobben, og alle første jobben i Norge for to av våre praktikanter. Tusen takk til ledere og ansatte som er døråpnere til arbeidslivet, og bidrar til et mer inkluderende samfunn.

I dag....

…og i morgen, fortsetter vi vårt arbeid for inkludering mangfold og toleranse…
2019

E-women -sosialt entreprenørskap som felles-europeisk verktøy

VB er i perioden 2019-2021 prosjektkoorinator for Erasmus+ prosjektet E-women. Et internasjonalt strategisk partnerskap med mål om å utvikle metoder for å sørge for bedre inkludering av unge kvinner på flukt i Europa.

Våre sosiale entreprenører

I følge på veien til arbeid, har våre ansatte og arbeidspraktikanter med seg to engasjerte medarbeidere.  Vi fasiliterer, veileder og motiverer etter beste evne kvinnene i prosjektet. Fungerer som kontaktpunkt for våre frivillige og følger opp kunder og samarbeidspartnere.

Camilla Bilstad Johannessen

Prosjektleder

Camilla er gründer, og tok sammen med et engasjert styre initiativ til å starte VB sosiale entreprenører i 2014. Hun er utdannet adjunkt innen organisasjons og arbeidslivsfag, og har utviklet metodikken som ligger bak vårt program for empowerment og mestring.

camilla@vintage-baby.org

Jannicke Kanutta Klaussen

Driftsleder

Jannicke har mange års erfaring fra restaurant og servicebransjen. Vi er glade for å ha Jannickes stødige hånd på rattet når vi leverer produkter og tjenester til våre kunder.

jannicke@vintage-baby.org