Om oss

Hvem er vi?

VB er sosiale entreprenører. Sosialt entreprenørskap er en form for entreprenørskap som handler om å bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold. Det legges gjerne til grunn av motivasjonen for slik virksomhet i hovedsak ikke er profittdrevet.

Vi ønsker å gå foran å vise at sosialt ansvar er lønnsomt og konkurransedyktig. Derfor har vi utarbeidet en forretningsmodell med utgangspunkt i en tredelt bunnlinje.

VÅRE MÅL

Å være et virkemiddel for kompetanseheving og empowerment.
Vi vil bidra til høyere sysselsetting blant byens innvandrerkvinner og bidra til å stimulere språkutvikling. Alle som har arbeidspraksis hos oss skal ut i annen jobb etter at de er ferdige hos oss.

Å skape økonomisk bærekraft gjennom å ta sosialt ansvar og stimulere en bærekraftig utvikling i vårt nærmiljø.

Forretningsmodellen skal stimulere til å åpne flere lignende konsepter i andre norske byer og tettsteder.

Vintage Baby sosiale entreprenører

Vår inkluderingsfortelling

Vintage baby har siden 2014 gitt kvinner nye muligheter i arbeidslivet. Takket være våre fantastiske medarbeidere og praktikanter, som aldri gir opp. Våre dedikerte samarbeidspartnere, som tørr å satse på oss. Sist men ikke minst våre kunder, som viser at de bryr seg!

2016

Skagerak International school 

Inngikk vi samarbeid med Skagerak International school, som i dag kjøper både renholds og kantinetjenester av VB. Tusen takk for tilliten!

2015

Cafe Vintage åpnet dørene

Vi åpnet dørene til byens viktigste cafe 31. oktober 2015. 

I dag....

…og i morgen, fortsetter vi vårt arbeid for inkludering mangfold og toleranse…

2016

VB i flyktningekrisen

I 2016 var Cafe Vintage primus motor for aktiviteter for beborer ved Sandefjord mottak

Våre sosiale entreprenører

I følge på veien til arbeid, har våre ansatte og arbeidspraktikanter med seg to engasjerte medarbeidere.  Vi fasiliterer, veileder og motiverer etter beste evne kvinnene i prosjektet. Fungerer som kontaktpunkt for våre frivillige og følger opp kunder og samarbeidspartnere.

Camilla Bilstad Johannessen

Prosjektleder

Camilla er gründer, og tok sammen med et engasjert styre initiativ til å starte VB sosiale entreprenører i 2014. Hun er utdannet adjunkt innen organisasjons og arbeidslivsfag, og har utviklet metodikken som ligger bak vårt program for empowerment og mestring. 

camilla@vintage-baby.org

Teresa Godding

Driftleder

Teresa har vært restaurantsjef, leder av norsk servitørlaug, kursholder og lærlinge-ansvarlig Vi er glade for å ha teresas stødige hånd på rattet når vi leverer produkter og tjenester til våre kunder.

teresa@vintage-baby.org