KULTURKOMPASSET

Kulturkompasset er et samarbeidstiltak mellom NAV og Vintage Baby sosiale entreprenører, hvor målet er å bistå NAV med kartlegging og kvalifisering av personer med innvandrerbakgrunn som lenge har stått utenfor arbeidslivet. Prosjektet er støttet av IMDi, og hadde sin oppstart i oktober 2021.

Vintage Baby sosiale entreprenører har gjennom de siste 6 årene god erfaring med kartlegging og kvalifisering av kvinner med innvandrerbakgrunn. Vi vil gjerne bidra til at flere skal få mulighet til å delta i opplæring, som gir et bedre utgangspunkt for å komme i jobb. Kulturkompasset er et av våre nyeste prosjekter. Tilbudet består av kartlegging, karriereveiledning og opplæring i grunnleggende arbeidslivskultur.

Kulturkompasset har en varighet på 6 uker deltid (1 dag per uke). Kurset krever ikke at man er i gang med annen kvalifisering. Det kan passe godt for deltakere som er i arbeidspraksis med behov for ekstra støtte. Selve kurset gjennomføres to til tre ganger pr. semester.

Kulturkompasset er lagt opp slik at vi har karriereveiledning før lunsj. Den delen av kurset som tar for seg temaer knyttet til arbeidslivskultur samkjøres med Jobbmamas – et jobbnettverk for kvinner som treffes på Cafe Vintage ukentlig. Denne delen er fra kl. 12-14. Les mer om Jobbmamas her.

Nytt kurs i Kulturkompasset starter i mai 2022, med kartlegging den 4. og 11. mai.

Dersom du skulle være interessert i å høre mer om dette prosjektet, ta kontakt med Anette Gordner Guldahl ved NAV på E-post: anette.gordner.guldahl@nav.no eller prosjektmedarbeider i Vintage Baby Susanne Urberg på E-post: susanne@vintage-baby.org eller

%d bloggers like this: