Globale Gründere

I 2020 og 2021 har Start i Vestfold, NAV og Vintage baby sosiale entreprenører samarbeidet om å utvikle nye verktøy for at flere innvandrere skal lykkes med å starte egen bedrift. Vi samlet våre innspill, erfaringer, utfordringer og muligheter, slik ansatte som jobber med migrasjonsentreprenørskap og innvandrere selv ser på det i en håndbok. Denne ble distribuert til samarbeidspartnere og via både egen nettside, samt via START i Vestfold/globale-grundere sin nettside til alle interesserte. 

Ut fra kartleggingen så vi behovet for to satsningsområder: 

  • Styrke entreprenørskap mulighetene allerede i introduksjonsprogrammet, ved å tilby workshop for målgruppen. 
  • Fordypende introkurs om egen etablering, som er et kurs som går over 10 moduler. Dette kurset tilbyr vi både fysisk og digitalt.

På introkurset får deltakere kunnskap om: 

  • Få utvikle din egen forretningside på norsk
  • Lære mer om hvordan man starter bedrift i Norge
  • Økonomi og finansiering
  • Rettigheter og plikter -norsk regnskapsskikk og skattesystem
  • Norsk arbeids og gründerliv
  • Hvordan bygge nettverk 

Høsten 2021 tilbød vi alle kommuner i Vestfold/Telemark muligheten for vår workshop om entreprenørskap, og vil gjennomføre dette 2 ganger pr. år, ett på høsten og ett på våren. 

Vårt etablererkurs av 10 uker, gjøres både i digital versjon og fysisk versjon.
Målet er å gi tilrettelagt informasjon om det å starte egen bedrift for mennesker med migrasjonsbakgrunn.
Vi har høsten 2021 gjennomført 1ste fysiske kurs på Gründeriet i Sandefjord, og har oppstart av nytt i april 2022. De digitale kursene har også intervall med 1 kurs pr semester(vår/høst) og skal være et tilbud for hele fylket, slik at alle innvandrere kan få et tilpasset etablererkurs uansett hvor de bor fysisk. 

Alle kurs legges ut for påmelding via START i Vestfold sin aktivitetskalender, eller ved å ta kontakt med kursholder ann-merete@vintage-baby.org

%d bloggers like this: