ERASMUS+ 2019-2021

Rett før jul fikk vi den gode nyheten om at EU-programmet ERASMUS+ har valgt å støtte prosjektet Empowering young immigrant women. VB er prosjektleder og har tatt initiativ til å etablere et samarbeid med partnere i Sverige, Spania i Tyrkia. Målet i løpet av en to års...

Besøk fra stortinget

Tirsdag denne uken fikk vi hos Vintage Baby besøk fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen. Regjeringen arbeider i år med en ny handlingsplan for integrering. Vi viste frem arbeidet vi gjør hos oss, og argumenterte for at mer differensiert integreringsarbeid er...
%d bloggers like this: