Erasmus+ · integrering · sosialt entreprenørskap

Østafjells dekker ERASMUS+ prosjektet vårt

Vil du bli bedre kjent med partnerne vi Erasmus + prosjektet vårt E-women?  Se reportasjen her. Du kan også følge prosjektutviklingen på vårt Trello board; her kan du se prosessen, aktuelle aktiviteter og følge oss mens vi jobber med å finne nye løsninger for kvinner med minoritetsbakgrunn i Europa.  

Erasmus+ · integrering · sosialt entreprenørskap

Studiebesøk fra: Ankara, Palma de Mallorca og Lund i Sverige

20-23 februar har vi hatt besøk av representanter fra Spania, Tyrkia og Sverige. Organisasjonene er partnere i vårt ERASMUS+ prosjekt E-women. Prosjektet er støttet av Aktiv ungdom, og har til hensikt å finne nye verktøy for å gi kvinner som har vært på flukt bedre og mer likeverdige muligheter i arbeidslivet. De neste månedene vil… Continue reading Studiebesøk fra: Ankara, Palma de Mallorca og Lund i Sverige

Okategoriserade

ERASMUS+ 2019-2021

Rett før jul fikk vi den gode nyheten om at EU-programmet ERASMUS+ har valgt å støtte prosjektet Empowering young immigrant women. VB er prosjektleder og har tatt initiativ til å etablere et samarbeid med partnere i Sverige, Spania i Tyrkia. Målet i løpet av en to års periode er å bygge lengre interaksjon-skjeder i migrasjonsarbeid.… Continue reading ERASMUS+ 2019-2021

Okategoriserade

VB innleder på IMDIs Frivillighetskonferanse

Den 21 november ble vi spurt om å fortelle vår inkluderingsfortelling for deltakerne på frivillighetskonferansen. Målet var å vise kommuner hvordan de kan arbeide med å optimalisere integrering gjennom å ta i bruk sosialt entreprenørskap som metode og å samarbeide med sosiale entreprenører.

Okategoriserade

Kjøkkenproff -VB samskaper med andre sosiale entreprenører

Høsten 2018 har VB i samarbeid med flere sosiale entreprenører samskapt Kjøkkenproff.  Vi har hatt fagansvaret for prosjektet, som har vært gjennomført i Oslo. Gjennom midler fra Oslo kommune. Kjøkkenproff et innovasjonsprosjekt basert på en syntese av kunnskap og erfaringer fra flere sosiale entreprenører- og innovatører, og er samskapt med partnerskapsbedrifter i bransjen som ønsker… Continue reading Kjøkkenproff -VB samskaper med andre sosiale entreprenører

Okategoriserade

Besøk fra stortinget

Tirsdag denne uken fikk vi hos Vintage Baby besøk fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen. Regjeringen arbeider i år med en ny handlingsplan for integrering. Vi viste frem arbeidet vi gjør hos oss, og argumenterte for at mer differensiert integreringsarbeid er nødvendig dersom man ønsker seg at flere kvinner med minoritetsbakgrunn skal få en fullverdig arbeidskarrière. Ordfører… Continue reading Besøk fra stortinget

cafe vintage · Innovasjon og entrprenørskap · integrering · Okategoriserade · sosialt entreprenørskap

Søsterprosjekt på Borgen i Asker

I begynnelsen av august åpner KIME kafe på innbyggertorget på Borgen i Asker. Camilla Bilstad Johannessen hos VB har bistått prosjektet, og vil utover høsten 2018 bidra med veiledning på lærings-metodikk. KIME har til hensikt å få flere arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn ut i ordinært arbeidsliv i kommunen. Prosjektet samarbeider tett med kommunen, Nærmiljøsentral, Kavlifondet… Continue reading Søsterprosjekt på Borgen i Asker

cafe vintage · integrering · sosialt entreprenørskap

Arbeids og velferdsdirektoratet satser på VB inn i 2018

VB er i 2018 tilgodesett over tilskuddsordningen for sosiale entreprenører. Samarbeidet vårt med Arbeids- og velferdsdirektoratet har vært blant bærebjelkene i vårt prosjekt, og gjort det mulig for oss å realisere vår alternative læringsarena for kvinner med minoritetsbakgrunn. I 2018 vil vi ha flere nye satsingsområder, målet er å bidra til et mer differensiert integreringstilbud … Continue reading Arbeids og velferdsdirektoratet satser på VB inn i 2018

cafe vintage · Litt grønnere hverdag · Okategoriserade · sosialt entreprenørskap

Innsamling til inntekt for barnehjem i Liberia

Denne uken var det en helt spesiell event hos oss på kafeen i Kongens gate. Ildsjelene bak tusentimers markedet arrangerte internasjonalt julebord til inntekt for OREs barnehjem i Liberia. En gylden mulighet til å la førjulstiden handle om noe mer enn det tradisjonelle førjulsstresset. Vi er stolte over å ha knyttet til oss så mange… Continue reading Innsamling til inntekt for barnehjem i Liberia

cafe vintage · Innovasjon · integrering · Okategoriserade · sosialt entreprenørskap

NAV Sandefjord fortsetter samarbied med VB inn i 2018

VB har kunnet vise til gode resultater også i 2018. Vi har videreutviklet samarbeidet vårt med NAV Sandefjord, og samarbeider nå også med Markedsteamet. Det gjør at vi har klart å hjelpe enda flere kvinner ut i jobber utenfor prosjektet. Da er det veldig hyggelig å bli belønnet med en fortsatt avtale om tiltak spesielt… Continue reading NAV Sandefjord fortsetter samarbied med VB inn i 2018