Vi følgeforskes av Oslo Met

Vi følgeforskes av Oslo Met Høsten 2019/Vår 2020 forskes arbeidet vårt med sosialt entreprenørskap, og spesielt samarbeidet vårt med NAV Sandefjord, på av NIBIR ved Oslo Metropolitian. Målet er å se om det finnes muligheter for å skalere modellen til andre steder, og...
%d bloggers like this: