Vi følgeforskes av Oslo Met

Høsten 2019/Vår 2020 fordownload (9)skes arbeidet vårt med sosialt entreprenørskap, og spesielt samarbeidet vårt med NAV Sandefjord, på av NIBIR ved Oslo Metropolitian. Målet er å se om det finnes muligheter for å skalere modellen til andre steder, og å utvikle nye integreringsverktøy i Norge.

Vi er inne i vårt 5 driftsår som sysselsetter for arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn. Takket være godt samarbeid med egen kommune, og offentlig og privat næringsliv har stadig flere kvinner fått sin aller første jobb i Norge.

Det er vi utrolig stolte av. Utviklingen av Vintage Baby sosiale entreprenører har tatt stadig nye vendinger og vi har utviklet oss hele veien. Med samme mål for øye som da vi startet: At det er mulig at flere får muligheter til en fullverdig lønnet arbeidskarrière, hvis vi er flinkere til å se løsningene og ressursene i menneskene rundt oss. Vi gleder oss til fortsettelsen.

%d bloggers like this: