20190404_152140Ullensvang Herad har de siste årene hatt en satsing på å kartlegge fattigdomsproblematikken i kommunen. I den forbindelse er det gjort flere tiltak for å endre en negativ utvikling. Ullensvang kommune har valgt å gjøre satsing på sosialt entreprenørskap til et verktøy i dette arbeidet. I denne forbindelse var Vintage Baby invitert for å fortelle om vår metodikk og om hvordan Sandefjord kommune har gjort konkrete tiltak for å stimulere samarbeid med sosiale entreprenører. Sandefjord kommune har blant annet vedtatt å satse på sosialt entreprenørskap som en del av sin strategiske næringsplan. Videre er det etablert en kommunal tilskuddsordning for sosiale entreprenører. For å stimulere til at det utvikles flere nye løsninger på lokale samfunnsutfordringer.

%d bloggers like this: