downloadRett før jul fikk vi den gode nyheten om at EU-programmet ERASMUS+ har valgt å støtte prosjektet Empowering young immigrant women. VB er prosjektleder og har tatt initiativ til å etablere et samarbeid med partnere i Sverige, Spania i Tyrkia. Målet i løpet av en to års periode er å bygge lengre interaksjon-skjeder i migrasjonsarbeid. Vi har i dette prosjektet spesielt fokus på unge kvinners migrasjonsfortelling. VBs bidrag er å bidra med vår kunnskap om social enterprising som verktøy for å drive arbeidsintegrering og varig fattigdomsbekjempelse.

%d bloggers like this: