cXl834GC_400x400.jpgDen 21 november ble vi spurt om å fortelle vår inkluderingsfortelling for deltakerne på frivillighetskonferansen. Målet var å vise kommuner hvordan de kan arbeide med å optimalisere integrering gjennom å ta i bruk sosialt entreprenørskap som metode og å samarbeide med sosiale entreprenører.

%d bloggers like this: