41330980_2155625881371017_1386688321587710420_nHøsten 2018 har VB i samarbeid med flere sosiale entreprenører samskapt Kjøkkenproff.  Vi har hatt fagansvaret for prosjektet, som har vært gjennomført i Oslo. Gjennom midler fra Oslo kommune. Kjøkkenproff et innovasjonsprosjekt basert på en syntese av kunnskap og erfaringer fra flere sosiale entreprenører- og innovatører, og er samskapt med partnerskapsbedrifter i bransjen som ønsker å inkludere samfunnsansvaret i sin virksomhet gjennom å:
– rekruttere på ny måter og – bidra med praktisk opplæring og muliggjøre lønn i sertifiseringsprosessen. For på denne måten bidra til positiv sosial utvikling, økt sysselsetting og reduksjon av utenforskap blant unge. Kjøkkenproff er skapt for å løse utfordringen med å skaffe kvalifisert personell i kjøkken, hotell og restaurantbransjen i Oslo, og for å i møte komme et uttalt ønske fra målgruppen om muligheter for
en praktisk tilnærming til læring og lønn under opplæring. Kjøkkenproff er et felles inkluderingsprosjekt som kvalifiserer unge som har et genuint ønske om en
karriere i hotell- og restaurantbransjen, som samtidig utvikler lederferdighetene hos
partnerskapsbedriftenes ansatte og i møte kommer behovet for kvalifisert personell i bransjen. Prosjektet er et samarbeid mellom flere av medlemmene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, private bedrifter i bransjen og offentlige aktører i flere bydeler.

 

 

%d bloggers like this: