Denne høsten har vi vært heldige å få tildelt et spennende oppdrag fra praksis-teamet hos NAV Integrering og markedsteamet ved NAV Sandefjord.

Vi ser at mange kvinner som ikke har klart å få innpass i ordinært arbeidsmarked har fått jobb i prosjektet vårt. Det er flere suksesskriterier for at dette skal skje, men tett oppfølging i praksis, relasjonsbygging og oversettelse av arbeidslivskultur er blant de viktigste.

For første gang tester vi en pilot der kvinner fra vår målgruppe kurses før og under praksis hos en ekstern arbeidsgiver. Tilbakemeldingene har så langt vært gode, og vi takker de sporty mentorene i renholdsavdelingene for at kvinnene i pilotgruppen fikk en strålende start i praksis.

%d bloggers like this: