Prosjektleder hos oss, Camilla Bilstad Johannessen, var heldig å få plass på en EU finanisert studietur til Bristol. Byen er sertifisert sosialt entreprenørskapsby og en foregangsby i Storbritania og EU. I løpet av uken besøkte vi 11 ulike eksempler på sosiale entreprenører i Bristol. I England har man hatt en lenger tradisjon for å ta i bruk alternative løsninger på sosiale utfordringer. Særlig presset frem av økende sosial ulikhet og reproduksjon av klasseskiller.

Særlig lærerikt var det å utveksle erfaringer med deltakere fra andre europeiske land, bygge nettverk og bli kjent med det utstrakte arbeidet som gjøres for å dokumentere sosial effekt og måle verdien av sosiale resultater.

%d bloggers like this: