20151209_133128Vi i VB har helt siden oppstart i 2014 argumentert for at det vi arbeider med er en problemstilling som kan oversettes til mange andre byer og tettsteder i Norge. Vi ser at stadig flere kommuner, NAV kontorer, Voksenopplæringssenter og frivillige organisasjoner tar kontakt med oss nettopp fordi de opplever at det ikke finnes et godt tilbud for de som ikke mestrer klasseromsundervinsingen.

Tirsdag hadde vi besøk av NAV Larvik og Otta læringssenter hos oss. Begge organisasjonene jobber med å fremme så god integrering som overhode mulig i sine respektive kommuner. Besøk av organisasjoner og bedrifter er utrolig lærerikt også for oss. Gjennom at vi blir bedre kjent med integreringsarbeid i andre kommuner.

Vi takker engasjerte medarbeidere for besøket og lykke til videre med den flotte jobben dere gjør!

%d bloggers like this: