Vi hos VB ser at stadig flere bedrifter og organisasjoner opplever det som verdifullt å ta samfunnsansvar når de kjøper tjenester eller etablerer samarbeid. Denne høsten har vi vært heldige å levere tjenester til blant annet AUF, Sandefjord Frivillighetssentral, NAV Sandefjord, Enova, Sandefjord Videregående og Skagerak International School.

MESA, Hvalfangstmusset, Fits Consulting og Torolf Stenersen AS har stilt opp og vist frem arbeidsplassene sine til asylsøkerne i Sandefjord.

Takk for at dere stiller opp! Vi har startet vårt initiativ til sosialt entreprenørskap med bakgrunn i teorien om at store og små bedrifter ønsker å være aktive og ser verdien i det å ta samfunnsansvar. Dere beviser det!

%d bloggers like this: