960xDagsavisen skriver denne uken at det er store forskjeller mellom barns oppvekstvilkår. Blant annet er det mange flere barn i innvandrerfamilier vokser opp i fattigdom, 36 % til forskjell fra 5 % i befolkningen forøvrig.

Manglende tilknytning til arbeidslivet og kvinners svake tilknytning til arbeidslivet trekkes frem som forklarende faktorer. Dette viser den sterke tilknytningen mellom arbeidsledighet blant kvinner med minoritetskvinner og barnefattigdom VB har argumentert for tidligere. Les hele artikkelen her.

%d bloggers like this: