Tidligere i uken fikk vi de gode nyhetene om at IMDI har innvilget oss tilskudd til å drive integreringsarbeid for beboerne ved Fossnes asylmottak. Vi gleder oss til å sette i gang arbeidsrelaterte seminarer  for beboerne. Kvinnene i vårt prosjekt kommer til å være med i planlegging og gjennomføring av seminarene. Våre damer sitter på viktig kunnskap om hvilke barrièrer og muligheter som finnes i arbeidet med å planlegge en arbeidskarrière i Norge. Vi takker for tilliten og gleder oss over å kunne bruke vår kunnskap og kompetanse for å hjelpe enda flere på vei mot en verdig arbeidslivskarriere i Norge. Flertallet av beboerne ved norske asylmottak får opphold i Norge. Det å kunne begynnende integrering er viktig arbeid for å gjøre ventetiden meningsfull og kan gjøre veien til arbeidslivet kortere for de som får innvilget opphold i Norge. Les mer om tilskuddsordningen her

%d bloggers like this: