NAV_arbeidsledige_k_783565iArbeids- og velferdsdirektoratet innvilget Vintage Baby kr 400 000 i virksomhetsåret 2016. Midlene er tildelt over regjeringens ordning for sosiale entreprenører.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge.

Målet er også å stimulere til at egenorganiserte som har erfart fattigdom og sosial og økonomisk eksklusjon, bidrar til utvikling av sosialt entreprenørskap, der kompetanse og erfaringsbasert kunnskap er relevant.

Vi er stolte over at arbeidet vårt anerkjennes for tredje år på rad. Bidraget er viktig for at vi skal kunne realisere våre mål om å redusere marginalisering og sosial eksklusjon blant kvinner med minoritetsbakgrunn.

%d bloggers like this: