ntnuI går ble vi i VB intervjuet av NTNU angående hvilken rolle kommuner kan spille for å legge tilrette for sosiale entreprenører. Rapporten som lages på oppdrag fra Trondheim kommune. Et flott initiativ!

Hos oss i Sandefjord har vi opplevd at innovative og nytenkende lokalpolitikere og ansatte i kommunen har spilt en viktig rolle for vår virksomhet. Vi håper at erfaringene vi har gjort oss kan være et eksempel til etterfølgelse i andre kommuner.

Fordi sosiale entreprenører arbeider med å finne nye løsninger på sosiale problemer. Har man i mange tilfeller sammenfallende interesser med kommunen. Virksomheten kan ha stor samfunnsøkonomisk verdi av arbeidet den sosiale entreprenøren gjør. Det at NTNU og Trondheim kommune setter søkelys på muligheter og utfordringer i slike samarbeid ser vi som utelukkende positivt.

%d bloggers like this: