kommunevapenI budsjettet for 2016 vedtok flertallet i Sandefjord kommune å bevilge 250 000 til Vintage Baby. Vi takker nytenkende lokalpolitikere for tilliten. Det var også hyggelig å registrere at det var bred oppslutning blant partiene.

Økt sysselsetting i marginaliserte grupper har stort samfunnøkonomisk potensiale. Det at kommunen satser på vår målgruppen vil vi i 2016 vise at er en vel-anvendt investering.

%d bloggers like this: