last nedVi har i høst hatt møte med, og blitt kontaktet av flere lokale politikere som har fattet interesse for prosjektet vårt. I dag holdt Karin Virik fra Venstre en flott interpellasjon på våre vegne. Der hun i tillegg til å legge frem våre mål for sosial innovasjon, spurte ordføreren om hvordan han stiler seg til å øremerke midler fra levekårsfondet til våre kvinner. Dersom vi klarer å få til et slikt samarbeid vil det være et stort skritt  for sosialt entreprenørskap, ikke bare i Sandefjord, men i Norge. Vi trenger nye samarbeidsmodeller som gjør at sosiale entreprenører kan supplere offentlige tjenester og bidra til å løse sosiale problemer med nye løsninger.

Vi takker handlekraftige politikere som tørr å tenke nytt!

%d bloggers like this: