Yalla Trappan sosialt integrerende foretak i Malmø sysselsetter arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn. På 4 år har de gått fra 8 til 20 ansatte. Vi mener dette er et eksempel til inspirasjon og etterfølgelse. Gjennom å skape arbeidsplasser og fokuere på empowerment har de spart Malmø kommune for svimlende 80 millioner SEK. Samtidig som de bidratt redusering av marginalisering og sosial eksklusjon. Se filmen og la deg inspirere!

%d bloggers like this: