Utfordringen med å integrere kvinner med minoritetsbakgrunn bør i større grad inn i den politiske likestillingsdebatten.(bilde: Aftenposten)

Utfordringen med å integrere kvinner med minoritetsbakgrunn bør i større grad inn i den politiske likestillingsdebatten. (bilde: Aftenposten)

For å løfte kvinner med minoritetsbakgrunn ut av fattigdom og arbeidsledighet må man ta i bruk nye virkemidler. I artikkelen “integrering skjer i din kommune” argumenterer Sylo Takaru for hvordan  denne gruppen har vært glemt i debatten om både integrering og likestilling. Han trekker blant annet frem at: Uavhengig av botid har kvinner med innvandrerbakgrunn generelt lavere yrkesdeltagelse enn menn. Integrering av kvinner kan også ha stor betydning for hvordan barna vil klare seg i det norske samfunnet. Les hele artikkelen fra aftenposten her

%d bloggers like this: