2747751863

Andelen barn som vokser opp i fattigdom har økt med 15 000 de siste 10 årene.

Ifølge SSB vokser 84.300 barn opp i fattigdom i Norge. I dag på nrk fikk vi se et tidligere medlem av ungdomsgjengen Young Guns advare mot konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Stadig flere barn lever i familier med lengevarende lav inntekt. Dessverre ser man også at innvandrerbarn er overrepresentert i den gruppen barn som vokser opp i fattigdom. Gjennom Vintage Baby mener vi at vi som sosiale entreprenører kan utgjøre en forskjell. Gjennom at vi integrerer mødre som er marginaliserte i arbeidslivet inn i arbeidsmarkedet. Dersom vi lykkes med å heve språk og arbeidslivs-kompetanse vil dette ha betydning ikke bare for kvinnene selv, men også for barna. Gratis kjernetid i barnehage eller økt barnetrygd alene er ikke nok. Mennesker som ønsker å arbeide og forsørge seg selv må få flere muligheter til det. Vi etterlyser flere arbeidsrettede tiltak for familier i utsatte grupper.

Vi oppfordrer alle til å følge dagens valgdebatt. Her kan du se hva de ulike partiene mener er nødvendig for å redusere denne utviklingen. 

%d bloggers like this: