Kompass-og-Co-gir-ungdom-arbeid-logo-2015De sosiale entreprenørene i Kompass og co har invitert Oslo-politikere, næringsliv og andre sentrale aktører på banene. For å diskutere hvordan de kan bli fremst på sosial innovasjon. Men samtidig også å gi et eksempel på hvordan sosial innovasjon gir nye muligheter for marginalisert ungdom. Les mer her.

%d bloggers like this: