bilde: Klartale.no

bilde: Klartale.no

IMDI har sendt anmodning om å bosette flere flyktninger i tiden fremover, og tendensen fortsetter. Blant annet fordi verden nå står ansikt til ansikt med flere store flyktninge katastrofer. Dette ser vi for eksempel illustrert gjennom den stadig mer kritiske situasjonen i middelhavet. 2015 får også kommuner som tar ansvar og bosetter flere flyktninger mottar ekstra tilskudd i 2015. Sandefjord skal også bosette flere flyktninger de to neste årene.

Dette gir behov for økt innsats i integreringsarbeid. Slik at nye innvandre raskest mulig kan komme seg ut i arbeid og utdanning. Vi håper at vårt tilbud i sentrum. Med fokus på empowerment og mestring kan tas i bruk av kommunen som et verktøy for mer vellykket integrering av en marginalisert gruppe med behov for spesialtilpassede tiltak.

Les mer om anmodningen til kommunene her

%d bloggers like this: