Kilde: mothercourage.no

Kilde: mothercourage.no

Hilde Dalen og Bitten Schei i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon ( SE Senteret). Satt i går sosialt entreprenørskap på dagsorden i Arendal i går. De argumenterer blant annet for at man i Norge trenger et innovasjons-sjokk. For mens innovative tilnærminger til sosiale problemer for lengst er satt på dagsorden i andre europeiske land. Har vi fortsatt en lang vei å gå i Norge.

Flott initiativ, og mange gode poenger. Vi takker SE senteret for å ha rettet søkelyset mot behovet for nye løsninger!

Les hele saken her.

%d bloggers like this: