Kilde: tv2.no

Kilde: tv2.no

En viktig forutsetning for barnas resultater i skolen er foreldrenes oppfølging. Det at du som foreldre ikke klarer eller vet hvordan du skal følge opp barna dine er en frustrerende og vanskelig situasjon for mange innvandrere. Det påvirker også barnas skoleprestasjoner. Problemstillingen er nå satt i søkelyset av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. I Oslo kan foreldre nå få opplæring som skal hjelpe de å følge opp barna i skolen.

Vi kjenner problemstillingen godt, å vet at dette kanskje er noe av det mest frustrerende og såre for foreldre med barn i norsk skole. Samtidig som det også reproduserer sosiale forskjeller og utenfor-skap. Senteret har også utviklet opplæringsmateriell for foreldre til bruk i skolen. Dette har inspirert oss til å implementere skole-hjem samarbeid som en del av vårt program for empowerment og mestring. Les hele saken her 

%d bloggers like this: