re.jpgHos Vintage Baby vil vi gi arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn trening rettet mot det å tre inn i ordinært arbeidsliv. Slike tiltak begynner å få økt anerkjennelse og etterspørsel. Vi håper på politisk medvind slik at villkårene for oss som forsøker å gi tilbud til marginaliserte grupper bedres. Dette er viktig både for samfunnet og for enkeltpersoner verdighet og personlige frihet.

I dagens næringsliv kan dere lese om hvordan arbeidsforberedende tiltak kan få flere ut i jobb. Les saken her.

%d bloggers like this: