kilde: imdi.no

kilde: imdi.no

I revidert satsbudsjett økes bevilgningen til Jobbsjansen prosjektet. Et tydelig signal på at man politisk ser behovet for å styrke integreringen av kvinne med minoritetsbakgrunn i arbeidsmarkedet.

Det bevilges i år 5 millioner ekstra til ordningen. Midlene skal brukes til arbeidsintegrerende tiltak ovenfor familiegjenforente med nordiske ektefeller. Les mer om bevilgningen her.

%d bloggers like this: