NAV_arbeidsledige_k_783565iI oktober arrangerer Arbeids og velferdsdirektoratet FARVE-konferansen. Målet er å sette fokus på muligheter og utfordringer knyttet til integrering av innvandrere i arbeidsmarkedet. Et signal på at direktoratet ser viktigheten av ny kunnskap og nye tilnærminger til et flerkulturelt arbeidsliv. Les mer om konferansen her.

%d bloggers like this: