Integreringsbarometer_innvandrerutvalgeneDenne informasjonen kommer frem i integreringsbarometeret. Deler av undersøkelsen kartlegger innvandreres syn på integrering og innvandring. Innvandrere opplever mest diskriminering i arbeidslivet.

24 prosent av de som deltok i undersøkelsen angir å ha opplevd å bli diskriminert på arbeidsplassen i løpet av det siste året, og 12 prosent har opplevd dette tre ganger eller mer. De tilsvarende andelene når det gjelder å søke ny jobb eller stilling er 27 og 15 prosent.

Oftest skjer diskrimineringen gjennom at personen føler seg bevisst oversett, blir utsatt for nedlatende kommentarer eller mener å ha fått avslag på en søknad på grunnlag av sin bakgrunn.

Det er et samfunnoppdrag å sørge for god integrering. Vi bør derfor arbeide for å redusere de barrièrene som skal til for å sikre god integrering og unngå diskriminering i arbeidslivet. Les mer om resultatene av undersøkelsen her

%d bloggers like this: