Arbeid er en arena for språkutvikling, normer og verdier.

Arbeid er en arena for språkutvikling, normer og verdier.

Det slås fast i rapporten Statistisk Sentralbyrå (SSB) nylig har lagt fram. Rapporten er finansiert av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Yrkesaktivitet trekkes frem som en nøkkel til integrering. I arbeid lærer vi språk, normer og verdier. Arbeid er i tillegg nødvendig for personlig frihet og velferd.

Undersøkelsen viser at andelen sysselsatte er mindre blant personer med innvandrerbakgrunn enn ellers i befolkningen. Den er større blant menn enn kvinner for alle aldersgrupper uansett innvandrerbakgrunn. Dette gjør kvinner spesielt utsatt for marginalisering og sosial eksklusjon. Et av våre argumenter for at det må arbeides for å finne nye løsninger for å integrere denne gruppen i arbeidslivet.

Hos oss arbeider vi med utgangspunkt i kompetansen hos den enkelte, videreutvikler og forsøker å utvikle tjenester og markeder med utgangspunkt i områder det man allerede føler mestring. Slik håper vi å kunne bidra til bedre utnyttelse av den ressursen kvinner med minoritetsbakgrunn utgjør. Du kan lese mer om det vi gjør her

%d bloggers like this: