IMDi_logoManglende tilgang på boliger og arbeidsplasser er det som gjør arbeidet med integrering av flyktninger vanskelig. Det viser kommuneundersøkelsen fra 2014. Undersøkelsen gjennomføres av IMDI. Vi håper at vårt initiativ kan bidra til å integrere flere innvandrere og skape arbeidsplasser. Det er verdifullt, både for samfunnet og for den som integreres.

Les mer om dette her.

%d bloggers like this: