IMG_9140

Kilde: IMDI.no

Undersøkelsen Migrant Integration Policy Index – MIPEX – evaluerer og sammenligner innvandrings- og integreringspolitikken i 38 land. Norge rangeres som nummer 4, og sammenlignes gjerne med land som Canada, Finland og New Zealand (Imdi.no).

Rangeringen anses som en indikator på at norsk integrering har blitt bedre enn tidligere. Fordi rammebetingelsene som måles i undersøkelse anses som bedre enn i tidligere undersøkelse.

Slike undersøkelser vil alltid være gjenstand for diskusjoner. Men det er viktig å huske på at uavhengig av hvor gode indikatorene er for å si noe om den faktiske kvaliteten på integrering. Så vil den kunne gi informasjon og inspirasjon fra sammenlignbare land, som har erfaringer med tiltak og metoder som enda ikke er utprøvd. Det er viktig at slike undersøkelser ikke bare blir rangeringer der målet er å være bedre enn andre nasjoner. Men at det kan være et verktøy for å hente inn inspirasjon og lærdom fra andre nasjoner suksessområder.

%d bloggers like this: