Å redusere arbeidsledigheten i marginaliserte grupper er nøkkelen til bedre integrering.

Å redusere arbeidsledigheten i marginaliserte grupper er nøkkelen til bedre integrering.

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at arbeidsledigheten blant innvandrere holder seg på samme nivå som ved samme tid i fjor. Mens arbeidsledigheten i Norge er på 4,1 % er arbeidsledigheten blant innvandrere 7,6 %. Arbeidsledigheten er altså stadig betraktelig høyere blant innvandrere. Denne differansen mener vi speiler det arbeidet det norske samfunn har foran seg for å få til bedre integrering i arbeidsmarkedet. denne stadige differansen bør vi ha ambisjoner om at skal reduseres.

Vi mener økt fokus på tilpasset språktrening og arbeidspraksis vil kunne bidra til bedre resultater. Kommuner som har fokus på dette lykkes oftere med integrering. 

Arbeidsledigheten er større blant innvandrere fra land utenfor OECD. Det er også større forskjell mellom kjønn enn det er i befolkningen som helhet. Blant innvandrerne i aldersgruppen 15-74 år var det 67,9 prosent av mennene og 57,7 prosent av kvinnene som var sysselsatte i 4. kvartal 2013. Dette gir en differanse på 10,2 prosentpoeng i menns favør. I befolkningen totalt var forskjellen mindre mellom kjønnene (SSB.no).

Det er denne statistikken som gjøre det ekstra viktig å satse på kvinner. Vi mener nøkkelen ligger i empowerment og mestring hos den enkelte. Les mer om statistikken her.

%d bloggers like this: