Kilde: Fafo.no

Kilde: Fafo.no

Rapporten bekrefter at kommuner som gir individuelt tilpassede og arbeidsrettede program på heltid, raskere får innvandrere over i arbeid eller utdanning.

Dette bekreftes i FAFO rapporten Ti års erfaringer. En gjennomgang av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Dette viser viktigheten av å ha spesialtilpassede arbeidstreningsprogram, som tar hensyn til behov og utvikler kompetansen hos enkeltindividet.

%d bloggers like this: