Vi lærte mye av de resurssterke kvinnene ved Yallatrappan vi besøkte i Rosegården.

Vi lærte mye av de resurssterke kvinnene ved Yallatrappan vi besøkte i Rosegården.

Denne uken har vi vært på besøk hos det sosiale kvinnoperativet Yallatrappan i Rosengård utenfor Malmø. Foretaket har i 5 år hjulpet kvinner med minoritetsbakgrunn inn i arbeidslivet. Vi fikk bekreftet at det på samme måte som i Norge, er en spesielt marginalisert gruppe, som ofte står langt fra arbeidslivet.

Empowerment og kompetanseheving spesielt tilpasset målgruppen har vært en suksesshistorie. Yallatrappan har nå 21 ansatte og forsetter å vokse. Foretaket fikk også Malmø bys næringslivspris i 2014. Mange titalls kvinner får vært å verdifull arbeidstrening, takket være kvinnoperativet. Du kan lese mer om Yallatrappan her.

%d bloggers like this: