dynamiccontent.propertiesNordisk ministerråd ga nylig ut rapporten sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Med målet om å kartlegge innsats på disse områdene i Norden. Rapporten mener vi er et sterkt signal på at sosialt entreprenørskap anerkjennes som et viktig verktøy for å opprettholde velferdssamfunnet også i fremtiden.

Ministerråd besluttet på denne bakgrunn høsten 2013 å nedsette i arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i de nordiske landene. Hovedmålet for kartleggingen var å øke kunnskapen om innsatser i Norden for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i arbeidet med å inkludere utsatte grupper i arbeid og samfunnsliv. Du kan lese hele rapporten her

%d bloggers like this: