Kilde: Varden.no

Bilde: Varden.no

Stadig flere norske barn vokser opp i fattigdom. Fra 2002 til 2012 økte andelen barn med minoritetsbakgrunn som vokser opp i fattigdom fra 35 % til 50 %. Barn har liten mulighet til selv å påvirke sine økonomiske levekår, men er helt avhengige av å bli forsørget av den familien de tilhører. Dette gjør det ekstra viktig å øke andelen sysselsatte i innvandrerbefolkningen, og skape et arbeidsliv dere flere får mulighet til å delta.

For et barn er det å tilhøre en familie med små økonomiske ressurser over tid vil kunne medføre store velferdsproblemer. Barn i økonomisk utsatte familier vil ha større problemer med å delta på ulike sosiale aktiviteter. Dette gir også større utfordringer i arbeidet med å integrere barn med innvandrerbakgrunn siden en del står i fare for å bli stengt ute fra for eksempel ulike fritidsaktiviteter fordi familien ikke har god nok råd. les hele artikkelen her

%d bloggers like this: