Kommunene i Vestfold når samlet sett målet om at 55 % av deltakerne i introduksjonsordningen sysselsettes eller er under annen utdanning direkte etter programmet. Det betyr at det i fyket gjøres mye riktig i oppfølging og integrering av innvandrere. I Sandefjord hadde 80 % av de som fullførte i 2014 enten begynt å jobbe eller var under utdanning. Dette viser at det lønner seg å investere i integrering. Vi må fortsette å jobbe for at de som ikke fullfører programmet, eller ikke har et slikt tilbud også finner karriereveier i det norske arbeidsmarkedet. Dette er en viktig investering, både for samfunnsøkonomiske hensyn og for den enkelte og hans eller hennes familie. Les om introresultatet her

Kilde: imdi.no

Kilde: imdi.no

%d bloggers like this: