Ny stortingsmelding skal bidra til en mer helhetlig oppfølging av marginaliserte grupper.

Ny stortingsmelding skal bidra til en mer helhetlig oppfølging av marginaliserte grupper.

Det skal nå utvikles en ny politikk for voksne som står i fare for, eller er utenfor arbeidsmarkedet. Vår målgruppe er blant de i samfunnet som står lengst fra arbeidsmarkedet. Vi håper, og vil arbeide for at denne gruppen prioriteres. Integrering av kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeidsmarkedet er en forutsetning for integrering i samfunnet ellers. Les hele saken her.

%d bloggers like this: