Innovasjon · integrering · sosialt entreprenørskap

Flerkulturelt entreprenørskap gir resultater

Foto: Drammens Tidende
Foto: Drammens Tidende

Norsk senter for flerkulturelt entreprenørskap, som eies av Buskerud fylkeskommune, har hatt stor suksess med etablererkurs rettet mot innvandrere. Senteret har vært i drift i ti år. Med bistand fra senteret er det etablert 170 bedrifter og det er gjennomført 24 etablererprogram for til sammen 852 deltakere fra 101 land. Hovedvekten av deltakerne har vært fra ikke-vestlige land. Du kan lese hele saken her.

Leave a Reply